simonalice

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนนานาชาตินีวา

โรงเรียนนานาชาตินีวาใช้หลักสูตรอเมริกัน และรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนเราจะเป็นการรวมกันของความต้องการและจุดประสงค์ของประเทศเจ้าของหลักสูตรเข้ากับสภาพแวดล้อม และสังคมของโรงเรียนนานาชาตินีวา
หลักสูตรการเรียนแบบอเมริกันเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีอิสระทางความคิดในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการยำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการมีความคิดสร้างารรค์ และทักษะการคิดวิเคราะห์ ดังนั้นหลักสูตรของทางโรงเรียนได้คิดขึ้นมาเพื่อสามารถนำไปใช้ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานในอนาคตที่ตั้งเป้าหมายไว้ ทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ความชำนาญทางด้านเทคโนโลยี รวมไปถึงความรู้ทางด้านธุรกิจที่มีความสำคัญต่อทุกๆอาชีพในปัจจุบัน นักเรียนจะต้องมีความรู้ และทัศนคติที่ครอบคลุมรอบด้าน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนของเรา นีวาได้ทำการกำหนดมาตรฐานในการจะจบการศึกษาไว้อย่างเคร่งครัดในเรื่องของการศึกษาแบบมาตรฐานสากลที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ทั้งกับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือมหาวิทยาลัยอื่นๆทั่วโลก และเป็นที่ยอมรับของทุกๆมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกอีกด้วย


volleyball

กีฬา

กีฬาเป็นส่วนสำคัญที่จะส่งเสริมการพัฒนาของเด็ก ทั้งทางกายภาพ และทางด้านจิตใจด้วย เราให้ความสำคัญกับการเล่นกีฬา และการเล่นเป็นทีมเป็นอย่างมาก สามารถดูได้จากกิจกรรมที่ผ่านมาของเรา


15129450_1114105492042037_6700723255060845963_o

ลอยกระทง

อ่านเกี่ยวกับกิจกรรมวันลอยกระทงของเรา รวมไปถึงเรื่องดีต่างๆผ่านการเล่าจากนักเรียน และคุณครูของเรา


????????????????????????????????????

เทคโนโลยี และการสื่อสาร


facilities-3

อาคาร และสถานที่

เยี่ยมชมรูปภาพอาคาร และสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียน ซึ่งเราจะมีการลงรูปภาพของอาคารเรียนและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่มีความทันสมัยที่สุดอยู่ตลอด


IMG_7407-1024x683

สมัครตอนนี้


IMG_5780edit

ระดับชั้นอนุบาล

คุณลักษณะ และคุณภาพที่เกิดขึ้นในช่วงวัยนี้นั้นจะเป็นพื้นฐานนิสัยของพวกเขาไปจนเกือบทุกช่วงวัยของพวกเขา ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่ดี


IMG_6698edit-2

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

เป็นเรื่องปกติที่บ่อยครั้งโรงเรียนจะถุกมองว่าเป็นแค่สถานที่ที่นักเรียนมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการอย่างเดียว เมื่อใดที่การเรียนในหนึ่งวันนั้นเสร็จสิ้น ความผูกพันระหว่างนักเรียนกับโรงเรียนก็หมดลงเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม ที่โรงเรียนนานาชาตินีวาไม่ได้เป็นเช่นนั้น ความร่มเย็น และน่าอยู่ของโรงเรียน รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์การกีฬาระดับ 5 ดาว และสระว่ายน้ำในร่ม เป็นสถานที่ที่นักเรียนจะมารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรม เพื่อพบปะเพื่อนใหม่ๆ และทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นๆ ภายในโรงเรียน ดังนั้น การที่โรงเรียนนานาชาตินีวาเล็งเห็นถึงความสำคัญของทั้ง ด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตประจำวันในสังคมของเด็กๆด้วยนั้นทำให้นักเรียนทุกคนที่ศึกษาอยู่ที่นี่มีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนนานาชาตินีวาจริงๆ


มุมของนักเรียน

โรงเรียนนานาชาตินีวามีความประสงค์ให้นักเรียนทุกคนได้ใช้ความสามารถที่พวกเขามีเพื่อทำงานร่วมกับเพื่อนๆคนอื่นในโรงเรียน และทำงานร่วมกับบุคลากรของทางโรงเรียนเพื่อรักษาระดับความปลอดภัย ความแข็งแกร่ง และความเป็นระบบระเบียบของการศึกษาของเรา รูปแบบการศึกษาที่แท้จริงจะต้องไม่มีความแตกแยก การข่มขู่ หรือการประพฤติตัวที่สุ่มเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของเรา กฏต่างๆที่ตั้งขึ้นมานั้นเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเป็นคนที่ดีในสังคม เคารพตัวเอง เคารพผู้อื่น และมีความเคารพต่อสถานที่ด้วย

ความรุนแรง หรือการต่อสู้

ทางโรงเรียนจะไม่ยอมให้มีเหตุการณ์ใดๆที่เกี่ยวกับความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็น ทางวาจา อารมหณ์ รวมไปถึงทั้งทางกาย และทางใจ เกิดขึ้นโดยเด็ดขาด ดังนั้นขั้นร้ายแรงที่สุด นักเรียนจะถูกพักการเรียนหรือนักเรียนอาจจะต้องมีการให้นักเรียนออกจากโรงเรียน

การทำลายทรัพย์สินของทางโรงเรียน

ทุกคนที่โรงเรียนนานาชาตินีวาจำเป็นที่จะต้องเคารพทรัพย์สินของตนเอง และของผู้อื่น ถ้ามีเหตุการณ์ใดที่เป็นการทำลายทรัพย์สิน หรือทำลายข้าวของเกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องที่ปล่อยผ่านไม่ได้ รวมไปถึงการที่ทำทรัพย์สินของทางโรงเรียนเสียหายไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฏของโรงเรียน เช่น การขีดเขียนโต๊ะโดยใช้ปากกาหรืออุปกรณือื่นๆ ทางโรงเรียนจะเรียกเก็บค่าเสียหายหรือค่าซ่อมแซมกับทางนักเรียน

การขโมยของ

การขโมยของเป็นพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้โดยเด็ดขาด ดังนั้นโรงเรียนจึงมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ทุกจุดที่เป็นจุดที่อาจจะเป็นที่ไม่สามารถมองเห็นได้ และตามทางเดิน ทั้งนี้ถ้านักเรียนคนใดถูกจับได้ นักเรียนคนนั้นจะพ้นสภาพความเป็นนักเรียนของทางโรงเรียนทันที อย่างไรก็ตามการดูแลทรัพย์สินส่วนตัวของนักเรียนทุกคนเป็นหน้าทีที่นักเรียนทุกคนจะต้องรับผิดชอบ เพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนควรที่จะใส่ทรัพย์สินมีค่าทุกอย่างไว้ในล๊อกเกอร์ส่วนตัวของตัวเอง

การนำของกินไปรับประทานในห้องเรียน หรือที่สนามบาสเก็ตบอล

อาหาร และเครื่องดื่มต่างๆจำเป็นที่จะต้องทานที่โรงอาหารเท่านั้น ไม่สามารถนำไปทานที่อื่น เช่น ภายในห้องเรียน หรือภายในพื้นที่สนามบาสเก็ตบอล อย่างไรก็ตามนักเรียนสามารถนำน้ำเปล่าขึ้นไปดื่นบนห้องเรียนได้

ข่าวสาร และ ประกาศต่างๆ

Students throwing graduation hats in the air celebrating

ทางโรงเรียนของเรามีความภูมิใจที่ได้ต้อนรับศิษย์เก่าของโรงเรียนเราทุกคน เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมเลี้ยงรุ่น รวมไปถึงการถามไถ่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้ว โรงเรียนของเราเป็น…

กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

งานแกะสลัก

ช่วงชีวิตของการเรียนชั้นเตรียมอนุบาล สำหรับเด็กๆนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆช่วงหนึ่งสำหรับเรื่องพัฒนาการของพวกเขา ตัวตนของพวกเขา และคุณภาพของการศึกษาที่เกิดขึ้นใน่วงอายุนี้ของเด็กๆนั้นจะเป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาของพวกเขาในอนาคต


ช่วงเวลากิจกรรม

เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนได้ใช้สติปัญญาผ่านการเล่น และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยทำผ่านการทำกิจกรรม เช่น ศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว การสัมผัส การดมกลิ่น ความรู้สึก การมอง และการลงมือทำ เด็กๆจะมีความมั่นใจมากขึ้นจากสภาพแวดล้อม และจากความสามารถที่เพิ่มมากขึ้นของพวกเขาเอง


DSCF0340

ทัศนศึกษา

ช่วงชีวิตของการเรียนชั้นเตรียมอนุบาล สำหรับเด็กๆนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆช่วงหนึ่งสำหรับเรื่องพัฒนาการของพวกเขา ตัวตนของพวกเขา และคุณภาพของการศึกษาที่เกิดขึ้นใน่วงอายุนี้ของเด็กๆนั้นจะเป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาของพวกเขาในอนาคต


อ่าน

เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนได้ใช้สติปัญญาผ่านการเล่น และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยทำผ่านการทำกิจกรรม เช่น ศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว การสัมผัส การดมกลิ่น ความรู้สึก การมอง และการลงมือทำ เด็กๆจะมีความมั่นใจมากขึ้นจากสภาพแวดล้อม และจากความสามารถที่เพิ่มมากขึ้นของพวกเขาเอง


_MG_7745edit

การแข่งสะกดคำ

ถ้าพูดถึงด้านวิธีการสอนแล้ว เราจะใช้วิธีการสอนให้เด็กลงมือปฏิบัติเอง และใช้การคิดวิเคราะห์เรื่องต่างๆ นอกจากนั้นยังสอนให้นักเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐานของด้านวิชาการต่างๆ ในช่วงระดับชั้นประถมศึกษานั้นถือว่าเป็นช่วงที่น่าตื่นตาตื่นใจ เมื่อเด็กๆจะมีความสงสัยในสิ่งต่างๆ และมีความอยากรู้ในเรื่องต่างๆอยู่ตลอดเวลา


Art 1

การแข่งขันวิ่งผลัด

พวกเขาจะมีความกะตือรือร้นพร้มที่จะรับการเปลี่ยนแปลง และมีความฉลาดหลักแหลม ดังนั้นทำให้คุณครูจำเป็นต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะสรรหากิจกรรม หรือพานักเรียนของพวกเขาไปพบเจอกับประสบการ์ณใหม่ๆ สภาพแวดล้อมที่ต่างออกไป เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้นักเรีนนั้นได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆที่ตื่นตาตื่นใจสำหรับพวกเขา


บาสเก็ตบอล

ระดับชั้นมัธยมปลายเป็นการศึกษาในโรงเรียนช่วงสุดท้ายสำหรับนักเรียนทุกคนที่จะเตรียมตัว และพร้อมก้าวเข้าสู่โลกแห่งการแข่งขันเพื่อที่จะเลือกอาชีพ เลือกมหาวิทยาลัยที่อยากเรียน และเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้าในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

_MG_9527edit
BIR_5000

ดนตรี

ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่นักเรียนทุกคนจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงขึ้น และเป็นช่วงที่พร้อมที่จะได้รับการขัดเกลาเพื่อที่จะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในสังคมต่อไปในวันข้างหน้า รวมไปถึงการที่นักเรียนจะเข้าใจโลกที่กว้างขึ้น และเรียนรู้ที่จะกล้าเผชิญหน้ากับความลำบากในทุกช่วงของชีวิต


NIVA กิจกรรม

ให้ความสำเร็จเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆของคุณ

เริ่มต้นการเดินทางทางการศึกษาของคุณวันนี้

สมัครเรียนวันนี้ ต้องการให้ติดต่อกลับ