Message from Head of Academic Administration


ข้อความจากผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ขอต้อนรับทุกท่านเข้ามาทำความรู้จักกับโรงเรียนนานาชาตินีวา ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในยุคศตวรรษที่ 21 นี้โรงเรียนไม่ได้เป็นแค่สถานศึกษาเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงเป็นสังคมอีกสังคมหนึ่งที่เป็นมากกว่าแค่สิ่งปลูกสร้าง      ซึ่งสามารถสังเกตุเห็นได้จากสภาพแวดล้อมของโรงเรียนนานาชาตินีวาแห่งนี้ ความสอดคล้องกันระหว่างหลักปฏิบัติที่เข้มงวด และความร่วมมืออย่างขยันขันแข็ง รวมไปถึงความปรารถนาที่จะทำให้สำเร็จของบุคลากรทุกคน ทำให้โรงเรียนของเราแตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆ บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรด้านวิชาการของเราทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อทำให้สภาพแวดล้อมของโรงเรียนนานาชาตินีวานั้นอบอุ่น และเป็นที่ๆผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนภูมิใจที่จะเรียกโรงเรียนแห่งนี้ว่าบ้านหลังที่สอง ด้วยเหตุทั้งหมดที่กล่าวมานี้ โรงเรียนนานาชาตินีวามักจะได้รับเลือกใหเป็นโรงเรียนชั้นนำโรงเรียนหนึ่งในระบบการศึกษาหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยอยู่เสมอ

เป็นเรื่องปกติที่บ่อยครั้งโรงเรียนจะถูกมองว่าเป็นแค่สถานที่ที่นักเรียนมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการอย่างเดียว และเมื่อการเรียนในหนึ่งวันนั้นเสร็จสิ้น ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับโรงเรียนก็หมดลงเช่นกัน           แต่อย่างไรก็ตาม ที่โรงเรียนนานาชาตินีวาไม่ได้เป็นเช่นนั้น ความร่มเย็น และน่าอยู่ของโรงเรียน รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์การกีฬาระดับ 5 ดาว และสระว่ายน้ำในร่ม เป็นสถานที่ที่นักเรียนจะมารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรม เพื่อพบปะเพื่อนใหม่ๆ และทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นๆภายในโรงเรียน ดังนั้น การที่โรงเรียนนานาชาตินีวาเล็งเห็นความสำคัญของทั้ง ด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตประจำวันในสังคมของเด็กๆด้วยนั้นทำให้นักเรียนทุกคนที่กำลังศึกษาอยู่ที่นี่มีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนนานาชาตินีวาจริงๆ

การตัดสินใจเลือกว่าโรงเรียนไหนเหมาะสมกับบุตรหลานของท่านนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่าย ดังนั้นโรงเรียนนานาชาตินีวาจึงอธิบายเป้าหมายของทางโรงเรียนให้ผู้ปกครองทุกท่านได้อ่าน และเข้าใจอย่างชัดเจน การที่โรงเรียนของเรามีการตั้งเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนนั้น ทำให้การคัดสรรบุคลากรทางการศึกษา เช่นครู ที่จะมาสอนนั้นจะต้องมีคุณภาพมากที่สุด การคัดเลือกคุณครูนั้นทางโรงเรียนจะไม่ได้เลือกจาแค่ประวัติหรือวุฒิการศึกษาเพียงแค่นั้น แต่เรายังมองไปถึงความสามารถ และความความต้องการที่จะพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อสรรหาสิ่งที่เหมาะสมกับนักเรียนทุกคน และทุกเชื้อชาติ เรามองหาคุณครูจากหลายที่ แต่ครูที่โรงเรียนนานาชาตินีวาเลือกมานั้นเป็นกลุ่มที่มีความเข้าใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ และวิสัยทัศน์ของทางโรงเรียน

โรงเรียนของเราเป็นศูนย์กลางของการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้ที่จะจบการศึกษาที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการศึกษาอย่างถ่องแท้ เรามั่นใจว่าโรงเรียนนานาชาตินีวาจะยังคงเป็นผู้นำในด้านการศึกษาหลักสูตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทางเราจะพยายามอย่างหักเพื่อสรรสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเพื่อนักเรียนของเราทุกคน

นาย แกเบรียล เพียร์ซ

Mr.Gabriel Pierce

ให้ความสำเร็จเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆของคุณ

เริ่มต้นการเดินทางทางการศึกษาของคุณวันนี้

สมัครเรียนวันนี้ ต้องการให้ติดต่อกลับ