NIVA Curriculum


 

โรงเรียนนานาชาตินีวาเป็นโรงเรียนอเมริกันชั้นนำในประเทศไทยที่ตั้งมั่นเพื่อความสำเร็จของทุกคน

โรงเรียนนานาชาตินีวาเป็นโรงเรียนหลักสูตรอเมริกันที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2534 และได้ทำการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับทางกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขออนุญาตเปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ นอกจากนั้นนีวายังเป็นสมาชิกในกลุ่มของ สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (ISAT) สมาคมกลุ่มนักกีฬาโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (ISAA) และยังได้รับการรับรองโดย “Western Association of Schools and Colleges” (WASC) แห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปรัชญา

ทุกคนมีความโดดเด่นในตัวของตัวเอง และสามารถพัฒนาความรู้ การใช้ชีวิตในสังคม การปฏิบัติตัว รวมไปถึงความเชื่อที่ตัวเองนั้นสามารถพัฒนาตนเองได้

วิสัยทัศน์ของเรา

เสริมสร้างทักษะเพื่อความเป็นเลิศวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนานาชาตินีวาก็คือ การทำให้การศึกษาในยุดศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของการศึกษาที่เน้นในเรื่องความรู้ และทักษะในขั้นพื้นฐานต่างๆ รวมไปถึงการทำให้การศึกษาสร้างคนที่มีความสามารถและความรับผิดชอบ

วิสัยทัศน์

 วิสัยทัศน์ของโรงเรียนนานาชาตินีวามีความประสงค์ที่จะให้ความรู้  ขัดเกลา และแนะนำแนวทางให้กับนักเรียนเพื่อปูทางให้นักเรียนไปสู่ความสำเร็จ และเป็นคนที่ดีในสังคม

Our Curriculum

โรงเรียนนานาชาตินีวาใช้หลักสูตร American National Common Core และรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนเราจะเป็นการรวมกันของความต้องการ และจุดประสงค์ของประเทศเจ้าของหลักสูตรเข้ากับสภาพแวดล้อม และสังคมของนักเรียนในโรงเรียนนานาชาตินีวา หลักสูตรการเรียนแบบอเมริกันเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีอิสระทางความคิดในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการมีความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการคิดวิเคราะห์ ดังนั้นหลักสูตรของทางโรงเรียนได้คิดขึ้นเพื่อสามารถนำไปใช้ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานในอนาคตที่ตั้งเป้าหมายไว้ ทักาะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ความชำนาญทางด้านเทคโนโลยี รวมไปถึงความรู้มางด้านธุรกิจที่มีความสำคัญต่อทุกๆอาชีพในปัจจุบันจะต้องมีความรู้ และทัศนคติที่ครอบคลุมรอบด้าน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนของเรา

นีวาได้ทำการกำหนดมาตรฐานในการจะจบการศึกษาไว้อย่างเคร่งครัดในเรื่องการศึกษาแบบมาตรฐานสากลที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ทั้งกับมหาวิยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือมหาวิยาลัยอื่นๆทั่วโลก และเป็นที่ยอมรับของทุกๆมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกอีกด้วย

ในส่วนของการวางแผนชีวิตการทำงานของนักเรียนที่จบการศึกษาจากทางโรงเรียนของเรานั้นทางแผนกแนะแนวได้มีการแนะนำความรู้เกี่ยวกับสายงานต่างๆ เบื้องต้นให้นักเรียนทุกคน รวมไปถึงการแนะแนวส่วนบุคคล เพื่อช่วยแนะแนวให้นักเรียนในการเข้าสู่โลกของมหาวิทยาลัยได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพโดยการนำข้อมูลวิชาต่างๆในมหาวิทยาลัยมาอธิบายให้กับนักเรียนได้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชานั้นๆ เพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อน นอกจากนั้นทางคณะอาจารย์แผนกแนะแนวยังช่วยเหลือนักเรียนที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา เพื่อนักเรียนของทางโรงเรียนเราจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆไปอย่างน่าเสียดาย

ให้ความสำเร็จเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆของคุณ

เริ่มต้นการเดินทางทางการศึกษาของคุณวันนี้

สมัครเรียนวันนี้ ต้องการให้ติดต่อกลับ