ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล

ในแต่ละวันที่นีวา เราปลูกฝังให้มีการรักเรียนรู้โดยเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ เราแบ่งปันประสบการ์ณความรักการเรียนรู้ให้กับตัวเด็กๆของเรา นักเรียนนีวาจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการที่สร้างสรรค์ ที่ NIVAนี่ เราอบรมบ่มเพาะนิสัยเด็กๆปูรากฐานตั้งแต่ทั้งร่างกายไปจนถึงจิตใจ เด็ก ๆ เรียนรู้พื้นฐานที่สำคัญของการรู้หนังสือทั้ง ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา นักเรียนยังได้เรียนรู้ที่จะแสดงออกและเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ที่สร้างสรรค์ในขณะที่เรียนรู้ศิลปะดนตรีและกิจกรรมการพัฒนาทางกายภาพ นอกจากนี้ นักเรียนนีวาจะสนุกกับการมีส่วนร่วมในทักษะชีวิตเชิงปฏิบัติอื่น ๆ เช่น การทำอาหาร  ว่ายน้ำ กิจกรรมนอกหลักสูตรอื่น ๆ เป็นต้น

ข้อความจากเหล่าผู้ปกครอง

การเรียนรู้แบบบูรณาการ

5 เหตุผลที่ NIVA American International อนุบาลใช้การเรียนรู้แบบบูรณาการ

  1.  สนุกได้มากกว่าทั้งการเรียนและการสอน

เราเชื่อว่าความสนุกเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเรียนรู้ “ ถ้าเด็กมีความสุข พวกเขาก็มั่นใจ และครูเช่นกัน การผสมผสานวิเศษทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เด็ก ๆ เกิดแรงเป็นแรงบันดาลใจและมีความคิดกว้างมากขึ้น “ถึงแม้ครูจะเหนื่อยเพียงใด แต่ความเหนื่อยนั้น ทำให้พวกเขารู้สึกถึงความสมหวังและมีคุณค่า” เธอกล่าว

  1. ผลักดันอยากรู้อยากเห็นเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้

เรียนรุ็ได้อย่างเป้นะะรมชาติมากที่สุด .ในเด็กและผู้ใหญ่ จะได้ค้มพบในสิ่งที่พวกเค้าสนใจ อาจจะเป็น แสตมป์ต่างประเทศ หรือก้อนหิน พวกเค้ามีความสนใจที่อยากเรียนรู้เพิ่มขึ้น และเริ่มด้วยการออกค้นหารวบรวมความคิดและข้อมูล

  1.  นักเรียนกลายเป็นส่วนหนึ่งในบรรยากาศการเรียนรู้

ครูไม่ได้เป็นเพียงแต่ผู้สอนฝ่ายเดียวอีกต่อไป เพราะการเรียนรู้โดยไม่มีขีดกำจัดของเด็กๆ สามารถมาจากนอกห้องเรียนได้ดี ครูจะกลายเป็นเหมือนผู้ที่ค่อยแนะนำให้แก่เหล่าเด็กๆ ขณะที่เด็กๆมีโอกาศได้ค้นพบตัวเองจากโลกภายนอก

     4. สอนให้เด็กๆรู้จักเรียนรู้วิธิการเรียนรู้

ด้วยวิธีการสอนแบบบูรณาการ เด็กจะสามารถคิดวิเคราะสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยตนเอง ตามด้วยการให้ความสำคัญกับสิ่งที่ตนเองนั้นสนใจ เริ่มออกสำรวจ ค้นคว้า เรียนรู้เพิ่ม สิ่งเหล่านี้ทำให้เด็กๆได้รู้การรู้จักที่จะออกมาจากสิ่งที่คุ้นเคยเดิมๆ ได้มาพบกับประสบการโลกใหม่ ในสิ่งที่พวกเค้าไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน

  1.  เกิดขึ้นได้จากภายในครอบครัว

ตัวอย่างเช่น ชุดการฌฉลิมฉลองนกน้อย สิ่งที่อาจจะเพิ่มเติมไปด้วยคือการเฝ้าสังเกตุจำนวนนกในกลุ่มบรรยากาศรอบๆของเด็กๆควบคู่กันไปด้วย การเขียนบทความเกี่ยวกับนกเหล่านี้ เรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์ของการบินฝึกนกและรวมเข้าด้วยกันเป็นเพลงเกี่ยวกับนก แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เมื่อเดินทางไกลหรือสูงเท่าไหร่พวกมันจะบินไปไกลแค่ไหน แต่งบทกวีและเต้นรำกับนกโดยอ้างถึงการอ่านสารคดีเกี่ยวกับการสื่อสารของนกการเข้าสังคมและการเติบโตจากไข่ไปสู่เจริญเติบโตเติมวัย – และอีกต่างๆ

มีประสิทธิภาพอย่างมาก เพราะส่วนใหญ่เป็นเกิดขึ้นได้จากการสร้างขึ้นและฝึกฝน คำศัพท์การตรวจตรางานการอ่านออกเขียนได้สำหรับเด็ก คณิตศาสตร์ งานศิลปะ งานฝีมือของพวกเขา