ประวัติของเรา

ประวัติความเป็นมา

จุดเริ่มก่อตั้งโรงเรียน

นีว่าเชื่อว่านักเรียนทุกคนได้รับของขวัญพิเศษจากพระเจ้าและนักเรียนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงอายุเพศเชื้อชาติสัญชาติและศาสนา  นีวาให้การศึกษาแบบองค์รวมที่มีมาตรฐานสูงซึ่งพัฒนาความสามารถทางปัญญาสังคมร่างกายอารมณ์และจิตวิญญาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนนานาชาตินีวอเมริกัน ก่อตั้งในปี พ.ศ.2534 โรงเรียนเอกชนชื่อ NIVA Overseas School (NOS)  ซึ่งในประเทศไทยมีโรงเรียนนานาชาติเพียงหกแห่งเท่านั้น ในช่วงนั้น เปิดรับเพียงนักศึกษาต่างชาติและนักเรียนไทยจากต่างประเทศ ต่อมา ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2540 ได้ดำเนินการเปิดขยายชั้นอนุบาลเป็น โรงเรียนอนุบาลนานาชาตินีวา Niva International Kindergarten (NIK) และในเวลาอีก 5 ปีหลังจากนั้น NOS กับ NIK ก็ได้รวมกันและได้กลายมาเป็น โรงเรียนนานาชาตินีวา Niva International School. เนื่องจากมีโรงเรียนยึดหลักสูตรอเมริกันมาเนิ่นนาน โรงเรียนจึงเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการขึ้นอีกครั้งในนานว่า โรงเรียนนานาชาติอเมริกันนีวา

ชื่อ

“ NIVA” เริ่มต้นจากตัวอักษรแรกของของนิโคลัสและวานนิสราซึ่งเป็นลูกของผู้ก่อตั้งโรงเรียน ความหมายปัจจุบันของ“ NIVA” หมายถึงการบำรุงรักษานวัฒนธรรมมีคุณธรรมและความสำเร็จ: รวมกันเป็นจุดเด่นของโรงเรียนนานาชาติอเมริกันนีวา

นีวาเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองโดย

สมาคมโรงเรียนและวิทยาลัยตะวันตกรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา (WASC) 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ (สมศ)

นีวาได้เป็นสมาชิคกับกลุ่มนานาชาติต่างๆ ดังนี้

สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (ISAT)

สมาคมกีฬาโรงเรียนนานาชาติ (ISAA)

ความสำเร็จ

โรงเรียนนานาชาติที่ดีที่สุด 10 แห่งในประเทศไทยในปี 2561 และ 2563

10 โรงเรียนนานาชาติชั้นนำในประเทศไทยในปี 2562

เหตุการณ์สำคัญ

2534 – โรงเรียนนีวา สาขาต่างประเทศ ก่อตั้งขึ้นในฐานะศูนย์การศึกษาภาคเอกชนสำหรับเตรียมความพร้อมให้นักเรียน IGCSE

2542 – โรงเรียนอนุบาลนานาชาตินีวา เปิดทำการเพื่อรองรับนักเรียนระดับเด็กเล็ก

2544 – ตัดสินใจย้ายสถานที่ตั้งของโรงเรียน หลังจากมีนักเรียนลงทะเบียนมากถึง 250 คน

2545 – อาคารหลังแรกของโรงเรียนก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดทำการเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2545

2547 - ปรับใช้หลักสูตรของอเมริกา

2553 - ได้รับการรับรองจาก WASC

2554 - อาคารหลังที่สองของโรงเรียนก่อสร้างแล้วเสร็จ และฉลองครบรอบการก่อตั้ง 20 ปี

2559 - ฉลองครบรอบการก่อตั้ง 25 ปี

2017 - ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 10 โรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทย

2018 – ทำการรีแบรนดิ้งเต็มรูปแบบได้สำเร็จ และปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกัน”